در جلسه دیروز هیات مدیره مطرح شد:

با توجه به اینکه برگه های جدید سهام تکمیل و امضا و مهر شده است؛

اعضای تعاونی میتوانند برای تحویل گرفتن برگه سهام خود به خانم ایزدی مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به تماس با ایشان:

تلفن خانم ایزدی: (با پیش شماره ۰۸۶)
۳۳۱۳۰۵۱۸ و ۳۳۱۲۵۱۱۸ و ۳۳۱۲۱۰۵۵

داخلی ۱۸ (توضیح اینکه وقتی پیام اپراتور خودکار پخش میشود، شما بایستی داخلی ۱۸ را شماره گیری نمایید)

ساعات تماس با خانم ایزدی: بعد از ظهر شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>