بدینوسیله باطلاع اعضای هیئت موسس (و علاقمندان به عضویت در صندوق کارشناسان رسمی دادگستری) می رساند:

جلسه بعدی هیئت موسس در

روز شنبه ۶ آبان ۹۱

ساعت ۱۷

در محل دفتر کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

برگزار میشود.

دستور کار جلسه بررسی وضعیت افرادی که حق عضویت پرداخته و یا  تقاضای اخذ وام دارند و همچنین پیگیری موارد و مصوبات قبلی و اخذ تصمیمات لازم میباشد.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>