بدینوسیله باستحضار کارشناسان عضو کانون استان مرکزی و به خصوص عزیزانی که جهت عضویت در صندوق کارشناسان واریز وجه داشته و یا تقاضای دریافت وام دارند، میرساند:

متاسفانه بدلیل مشکلات ارتباطی اینترنت، موفق به جمع آوری اطلاعات لازم نشدیم.

با توجه به اینکه ظاهرا مشکلات فنی برطرف شده است، در اولین فرصت اقدامات لازم انجام و نتیجه به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

 

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>