بدینوسیله به استحضار اعضای محترم صندوق میرساند:

با توجه به اینکه ثبت تعاونی در دست اقدام میباشد؛ در جلسه فوق العاده و فوری هیات مدیره که بدین منظور تشکیل شد، مقرر گردید:

با توجه به احتمال تغییر مشخصات شناسنامه ای، در خصوص جمع آوری مدارک لازم و کپی برابر اصل آنها اطلاع رسانی شود و مدارک بدون نقص جهت ثبت شرکت تعاونی تحویل آقای داوری گردد.

در این راستا لازمست اعضایی که مشخصات شناسنامه ای آنان تغییر کرده؛ نسخه جدیدی از کپی شناسنامه و کارت ملی (برابر با اصل) خود را به دفتر کانون (خانم ایزدی یا خانم ضیغمی) تحویل نمایند.

مزید استحضار اینکه خانم ایزدی بعد از ظهرها در دفتر کانون حضور دارند.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>