account-opening-300x260

در دومین جلسه هیات مدیره دوم مطرح شد:

افتتاح حساب جدید برای صندوق و لزوم واریز وجوه به این حساب

به استحضار اعضای محترم صندوق میرساند که

حساب جدید صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی به شماره ۵۷۳۹۹۱۶۱۰۵  نزد بانک ملت به نام آقایان محمد بابایی (رییس هیات مدیره) و حسین اسدی (خزانه دار) افتتاح گردیده است. مقرر گردید از این پس کلیه مبالغی که بایستی به حساب صندوق واریز شود؛ به این شماره حساب واریز گردد. همچنین پیگیری خواهد شد که در صورت امکان یک دستگاه پوز در محل دفتر صندوق/کانون نصب گردد.

یادآوری این نکته ضروریست که کلیه جسابهای قبلی صندوق بسته شده و واریز پول به آنها ناممکن میباشد.

۲ دیدگاه to “افتتاح حساب جدید برای صندوق”

بازتاب‌ها

  1. اعضای اولیه تعاونی * اطلاعیه مهم و فوری
  2. فراخوان تکمیل موجودی سهام اعضا