پیرو برگزاری انتخابات در جلسه مجمع عمومی سال ۹۵ و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره؛ اولین جلسه هیات مدیره جدید راس ساعت ۱۸ روز ۱۹ خرداد ۹۵ در محل دفتر صندوق با حضور کلیه اعضا و بازرس صندوق برگزار شد.

طی این جلسه انتخابات داخلی برگزار و مطابق اساسنامه، سمتهای اعضای اصلی هیات مدیره تعیین گردید که به شرح زیر اعلام می شود:

۱ محمد بابایی به عنوان رییس

۲ حشمت اله عباسی به عنوان نایب رییس

۳ حسین اسدی به عنوان خزانه دار

۴ ابوالفضل ابراهیمی به عنوان دبیر

۵ عباس خسروبیگی به عنوان مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی

لازم به یادآوری است که شماره تماس با مسئولین صندوق در صفحه تماس سایت موجود است.