iaoemc-mobile

نسخه مخصوص موبایل این پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی راه اندازی شد.

با توجه به افزایش بکارگیری دستگاههای تلفن همراه برای مشاهده پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی؛ لزوم فراهم نمودن شرایط مشاهده بهتر سایت در چنین دستگاههایی احساس شد. بنابراین امکانات لازم برای این منظور  فراهم شده است.

بازدید کنندگان عزیز در صورتی که با اشکالی در مشاهده سایت روی گوشی همراه خود برخورد نمودند، لطفا مدیر سایت را مطلع نمایند.