چهل و چهارمین جلسه هیات مدیره صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی راس ساعت ۱۸ روز اول اردیبهشت ۱۳۹۵ در محل دفتر صندوق تشکیل شد. اهم موارد مطروحه و تصمیمات به شرح زیر است:

۱- با توجه به اینکه مقرر است جلسه مجمع عمومی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۵ برگزار گردد؛ همچنین قرار است با برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید تعیین گردد؛ لذا اطلاع رسانی جهت برگزاری مجمع و ثبت نام کاندیداها از طریق سایت صندوق و سیستم پیامک انجام شود.

۲- در خصوص عضویت در صندوق مجددا به استحضار کارشناسان رسمی عضو کانون می رساند که علاقمندان میتوانند با پرداخت ۵۰ هزار تومان (به عنوان حق عضویت) و ۵۰۰ هزار تومان (به عنوان حداقل یک سهم) به عضویت صندوق در آیند.

۳- آقای ابطحی حسابدار صندوق “لیست نهایی ریز واریزی اعضا” را تهیه و در جلسه مجمع به امضای اعضا خواهد رساند. اعضای محترم صندوق در صورتی که مدارکی دال بر واریز مبلغ به حسابهای صندوق در اختیار دارند و تا کنون ارائه ننموده اند، لطفا در اسرع وقت ارائه نمایند.