ضمن عرض تبریک سال نو

باستحضار میرساند

فرم عضویت در صندوق

در سایت قرار گرفته است.

علاقمندان میتوانند به صفحه راهنما مراجعه و یا از لینک زیر برای دانلود آن استفاده نمایند:

فرم عضویت

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>