بر اساس بند ۵ صورتجلسه فوق العاده هیئت مدیره صندوق (مورخ ۲۵/دی/۹۲)

مقرر گردید

به اعضای صندوق توسط پیامک اعلام شود که حداکثر تا ۱۵ بهمن ۹۲ جهت تکمیل پیش نویس برگه سهام به کانون مراجعه نمایند.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>