بدینوسیله باستحضار میرساند:

زمان جلسات هیئت مدیره از عصر یکشنبه به عصر چهارشنبه تغییر یافته است.

همچنین با توجه به اهمیت موضوع انتخاب بانک جهت افتتاح حساب و اخذ تسهیلات، این هفته یک جلسه فوق العاده در روز دوشنبه برگزار شد.

جلسه بعدی هیئت مدیره راس ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۱/اردیبهشت/۹۲ در دفتر کانون برگزار خواهد شد.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>