پنجمین جلسه هیئت مدیره صندوق

راس ساعت  ۱۷

روز یکشنبه مورخ ۱۳ /اسفند/ ۹۱

در محل دفتر کانون برگزار خواهد شد.

دستور جلسه: اصلاح اساسنامه و پیگیری مصوبات قبلی

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>