اهم موارد مطرح شده و تصمیمات در جلسه امروز:

۱    ارسال پیامک اطلاع رسانی برای مجمع، فردا انجام شود
۲    استماع بیانات  آقای مهندس سیفی، قبل از ارائه گزارش رییس هیئت موسس، به برنامه مجمع اضافه شد
۳    تکثیر تعرفه رای به تعداد ۱۵۰ عدد و فرم ثبت نام برای کاندیداتوری عضویت در هیئت مدیره ۲۰  عدد
۴    پذیرایی مختصری در مجمع انجام خواهد شد
۵    دو بند در اساسنامه اصلاح شود:
–    مرجع حل اختلاف، هیئت مدیره کانون معین شود
–    پرسنل کانون با حداقل ۱ سال سابقه میتوانند عضو صندوق شوند
۶    گزارش کلیه دریافتها و پرداختها بهمراه مدارک و مستندات، توسط هیئت موسس به هیئت مدیره صندوق ارائه خواهد شد
۷    تکمیل لیست اعضا در سایت صندوق امروز انجام شود
۸    ساخت مهر “صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی”  انجام شود

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>