جلسه  دوم  هیئت موسس در تاریخ  اول مرداد برگزار گردیده است. اهم مطالب مطروحه و مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر است:

۱- پیش نویس اساسنامه تهیه شده توسط کمیته تنظیم پیش نویس، قرائت و با اعمال اصلاحات لازم تصویب گردید. (لینک به متن اساسنامه)

۲- یک حساب بانکی برای صندوق، بدون حق برداشت افتتاح شود.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>