بدینوسیله لیست اسامی ۴۰ نفر دیگر از اعضای صندوق اعلام میشود:

سیفی    مهدی
شاپسند    مجید
شادمان    خلیل
شاهرخ    سیدجلال
شجاعی زاده    محمود رضا
شریفی    حسن
شفقت    عزت الله
شفیعی    سید احسان الله
شکوری    ابوالفضل
شمس الهی    مهدی
صفری    وجیه اله
عباسی    احمد
عباسی    حشمت الله
علی آبادی  فراهانی    منصور
فارسیجانی    حسین
فرهمند پور    حسن
فلاحی    ناصر
فیض    محمود
قربانی    علی
قره بیگلو    احمد
کارگر شورکی    هدایت
کاظم    محمد
کرمی    محمد علی
کریمی    داود
گازرانی    سعید
محبی    محمد رضا
مشایخی    محمود
مطیعی    احمد
مهاجرانی    سید جواد
مهدوی    محمد
مؤمنی    وحید
مؤمنی عراقی    شهرام
میرافخمی    سعید
میرزائی    محمود رضا
میر آخور لی    جلال الدین
نجفی    غلامرضا
نصیری    سعید
نظم آبادی    عنایت اله
وکیلی    مهدی
هاشمی طباطبائی    سید مسعود

۲ دیدگاه to “اعضای صندوق ۲”

بازتاب‌ها

  1. اعضای صندوق 5
  2. واریز حق عضویت؛ ناشناس