جلسه شماره   ۱۱ هیئت موسس در تاریخ  ۲۲ آذر ۹۱  برگزار شد. اهم موارد مطرح شده و تصمیمات متخذه به شرح زیر است:

۱ –   در خصوص اخذ شماره کارت خودپرداز بانکی، پس از مراجعه به بانک و تقاضا و پیگیری، بانک اعلام کرد که برای حسابی با ۳ نام، امکان صدور کارت بانکی نیست.
۲ –   با توجه به نیاز مجموعه کارشناسان به یک واحد ساختمان جهت استقرار کانون مقرر شد مراتب طی نامه ای برای درخواست زمین به مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان توسط رییس یا نایب رییس کانون اعلام گردد.
۳ –   بررسی و پیگیری مراحل لازم برای ثبت تعاونی از طریق اینترنت و با تکمیل مدارک لازم توسط آقایان خسروبیگی و سحرخیز انجام و نتیجه در جلسه بعد مطرح شود.
۴-    دستور کار مجمع عمومی: تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره تعیین شد.
۵-    زمان جلسه بعد ۲۹/۹/۹۱ تعیین گردید. اطلاع رسانی شود.
۶-    با توجه به کامنت آقای محمد مسعود داوری، ایشان برای جلسه بعد دعوت شوند.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>