جلسه اول هیئت موسس در تاریخ ۲۵ تیر  برگزار گردیده است. اهم مطالب مطروحه و مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر است:

۱- خرید ساختمان به نام کانون در آینده مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. تاسیس صندوق راهکار مناسبی است. نام “صندوق کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی” مورد تصویب حضار قرار گرفت. تدوین اساسنامه و شرح فعالیت – انتخاب هیئت مدیره – پذیرش سهام فعالیتهایی است که در ابتدا لازم است انجام شود. برای ایجاد عدالت نسبی پیشنهاد شد هر نفر حداکثر ۲ سهم داشته باشد. مقرر گردید همواره لیست کارهای لازم الانجام و انجام دهنده و زمان انجام مشخص و صورتجلسه شود. آقای شجاعی زاده بعنوان رییس – آقای بوالحسنی بعنوان نایب رییس و آقای خسروبیگی بعنوان دبیر هیئت موسس انتخاب شدند.

۲- آقایان عباسی – حسین نژاد و ولی اله اسدی  بعنوان اعضای کمیته تنظیم پیش‌نویس اساسنامه (با مسئولیت آقای عباسی) انتخاب شدند. مقرر گردید اساسنامه های نمونه در اختیار مسئول کمیته فوق قرار گیرد تا بررسی و اصلاح (پخته تر) و برای جلسه بعد آماده شود.

۳- دستور کار جلسه بعد “تصویب اساسنامه” تعیین شد. جلسه بعد یکشنبه آینده برگزار خواهد شد و زمان و مکان جلسه توسط پیامک باطلاع اعضای هیئت موسس خواهد رسید.

 

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>