جلسه شماره ۸  در تاریخ ۲۸ آبان  برگزار شده است. اهم مطالب مطروحه و مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر است:

۱- از فرصت برگزاری انتخابات شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری برای اطلاع رسانی و پذیرش عضویت استفاده شود.

۲- تکلیف ۱۵ درصد کسر شده قبلی با موافقت ذینفعان برای انتقال به حساب صندوق مشخص شود.

۳- هیئت رییسه گروههای ۴ و ۶ در جهت اطلاع رسانی به کارشناسان تلاش نمایند.

 

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>