با توجه به بند ۹ صورتجلسه شماره ۶ ، جلسه شماره ۷ هیئت موسس صندوق با اعضای هیئت رییسه گروهها برگزار و  مقرر گردید اطلاع رسانی چهره به چهره توسط هیئت رییسه محترم گروهها انجام شود. در این راستا بنا به پیشنهاد آقای مهندس مهاجرانی هیئت رییسه هر گروه تشکیل جلسه خواهد داد و فرم عضویت صندوق را در اختیار اعضای گروهها قرار خواهد داد. همچنین باطلاع کارشناسان محترم رسانده شود که تا پایان آذر فرصت دارند حق عضویت (مبلغ ۵۰ هزار تومان) را به حساب مربوطه (حساب شماره ۴۴۲۹۴۱۰۲۴۹ بانک ملت شعبه شهید بهشتی) واریز نمایند.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>