جلسه پنجم هیئت موسس صندوق کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی امروز ۱۴ آبان ۹۱ طبق زمان تعیینی قبلی تشکیل و باطلاع حضار رسید که با توجه به مصوبات جلسه قبل، متقاضیان وام برای عضویت در صندوق مشخص شده اند که لیست آنها (اعم از تقاضاهای کتبی و یا اینترنتی) تهیه شده است.

همچنین مقرر گردید:

۱- نتیجه مذاکرات با بانک و جزئیات مربوط به وام اعم از مبلغ، سود، مدت و … از طریق اینترنت و سیستم پیامک، اطلاع رسانی و به مدت ۱ ماه مجددا برای تقاضای وام مهلت داده شود.

۲- متقاضیان وام به ترتیب و به مرور، جهت اقدامات بعدی، به بانک معرفی شوند.

در خصوص زمان جلسه بعد، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>