به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی  میرساند:

نوبت اول جلسه مجمع عمومی سالیانه  روز یکشنبه ۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۸ در محل کانون تشکیل میشود.

درصورت به حد نصاب نرسیدن، نوبت دوم جلسه

همزمان با برگزاری مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

روز چهارشنبه ۹۸/۰۳/۲۹ در محل فرهنگسرای آئینه اراک و در پایان جلسه مجمع کانون برگزارخواهد شد.

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>